English French Portuguese Buscar

Giới thiệu về chúng tôi

The Rainforest Alliance làm nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo đời sống bền vững bằng cách chuyển đổi các thực hành sử dụng đất, thực hành kinh doanh và ứng xử người tiêu dùng. Chúng tôi giúp đỡ các nông dân nhận thức tốt hơn những lợi ích về kinh tế bằng cách đảm bảo rằng các hệ sinh thái trong phạm vi và chung quanh khu vực hoạt động của họ được bảo vệ và nhận thức rằng các công nhân của họ được đào tạo tốt và hưởng được các điều kiện an toàn, vệ sinh thích hợp, chăm sóc sức khỏe và được cung cấp chỗ ở.

Tổ chức Rainforest Alliance là thành viên sáng lập của Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững (SAN), một liên minh của các tổ chức bảo tồn hàng đầu thúc đẩy tính bền vững về xã hội và môi trường của các hoạt động nông nghiệp thông qua các bộ tiêu chuẩn.

Tổ chức Rainforest Alliance sáng lập Hệ thống Đào tạo Nông nghiệp Bền vững nhằm cung cấp cho các huấn viên và nông dân trên khắp thế giới nguồn kiến thức đào tạo thực tiển và tổng quan. Các khóa Đào tạo Trực tuyến được phép sử dụng đối với tất cả những người đến thăm trang web và đạt được toàn bộ các lĩnh vực của các tiêu chuẩn SAN trong một chuỗi 19 mô-đun thể hiện bằng các hình ảnh của nông trại và băng ghi hình do các nông dân được chứng nhận đóng góp kinh nghiệm của họ. Sau khi tham gia các Khóa Đào tạo Trực tuyến, người sử dụng có thể tiến hành Tự-Đánh giá Bài kiểm tra để đánh giá mức độ hiểu biết của họ đối với nội dung khóa học. Thư viện Trực tuyến cung cấp hơn 150 tài liệu đào tạo sẵn có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng In-đô nê xi-a, tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Người đã Đăng ký có thể thực hiện Kỳ Kiểm tra Cuối cùng như là bước đầu tiên để trở thành huấn viên được phê duyệt của Rainforest Alliance.